Opsætningsvejledning

Linksys SPA9000 omstillingsanlæg og telefoner

Sådan sætter du dit omstillingsanlæg og telefoner op til brug med redspot IP-Telefoni.

Bemærk at SPA9000 er et avanceret anlæg og at vi her kun giver en grundlæggende vejledning. For yderligere opsætning henvises til manualerne (link i bunden af denne side) eller til en af redspots partnere.

Bemærk at værdier i anførselstegn ("værdi") indtastes uden anførselstegn.

SPA9000 kan benyttes i 2 scenarier

1. SPA9000 og telefoner tilsluttet samme switch

Vi anbefaler dette scenarie der giver nemmeste administration og betyder at du kan anvende din eksisterende switch hvor dine PC'er også er installeret. Det anbefales dog at switchen og din router har understøttelse for QoS (Quality of Service eller på dansk: Trafikprioritering) hvilket betyder at scenariet typisk er dyrere end scenarie 2 men også bedre.

Der skal ikke ændres på ip-adresser på det eksisterende net og ikke laves om i evt. portforwardingindstillinger ifm. adgang til servere fra internettet.

2. SPA9000 bruges som router med QoS

Dette scenarie kan bruges ifm. små netværk og internetforbindelser på op til skønsmæssigt 5 Mbit/s. SPA9000 tilsluttes via det blå Internet stik som den første enhed efter din internetrouter eller modem. En switch, helst med QoS, tilsluttes SPA9000's LAN/Gule Ethernetstik hvor alle telefoner og PC'er også tilsluttes. SPA9000 kan således bruges som simpel QoS router.

Der skal ændres på ip-adresser på et evt. eksisterende net og evt. laves portforwarding i SPA9000 hvis der er tilsluttet servere der skal kunne nåes fra internettet.

Klargøring

VIGTIGT: Tilslut ikke Linksys telefonerne før SPA9000 er korrekt opsat. Vejledningen er baseret på en nulstillet SPA9000 med standardværdier. Se evt. nederst på denne side hvordan du nulstiller den.

 1. Tilslut netværkskabel til "Internet" netværkstikket på omstillingsanlæget og til din internetforbindelse (kabelmodem, ADSL router eller switch). 
 2. Tilslut netværkskabel til "Ethernet" netværkstikket på omstillingsanlæget og til din computer.
 3. Tilslut strøm.
 4. Kontroller at du har internetforbindelse igennem omstillingsanlæget. Har du ikke, så kontroller dine kabler. Har du internet via kabeltv kan det være nødvendigt at kontakte din udbyder for at få dem til at åbne for anlægets MAC adresse der stå i bunden.
 5. Opgrader til nyeste af redspot godkendte firmware via linkene til højre.
 6. Intast http://192.168.0.1/ i adresselinien i din browser. 
 7. Klik på [Admin-login] og derefter [Advanced] i øverste højre hjørne.

Opgradering af firmware

Du bør opgradere din SPA9000 samt evt. Linksys telefoner til nyeste af Redspot godkendte firmware via linkene til højre.

Opsætning

Vælg [Router] i menuen og indtast/vælg nedenstående under de nævnte faneblade.

 • [Wan Setup]
  • Connection Type: "Static IP"
  • Udfyld: Static IP, Gateway, Netmask, Primary DNS, Secondary DNS med oplysninger fra din netværksadministrator.
  • Primary NTP Server: "ntp.redspot.dk"

Benytter du scenarie 2 kan midlertidigt lade "Connection Type" stå på "DHCP". Benytter du scenarie 1 kan du nu tilslutte din PC til din alm. switch og få adgang til SPA9000 via dens statiske IP-adresse.

Vælg [Voice] i menuen og indtast/vælg nedenstående under de nævnte "faneblade".

 • [Regional]:
  • Hook Flash Timer Min: 0.1
  • Callee On Hook Delay: 30
  • FXS Port Impedance: 600 
  • CallerID method: DTMF(Denmark)
 • [SIP]:
  • RTP Packet Size: "0.020"
  • Proxy Network Interface: "WAN"  (ved scenarie 1 ellers angises "LAN")
  • Force Media Proxy: "Yes"
  • Call Routing Rule: "(<:L1,2,3,4>0xx.)"
  • Phone Dial Plan: "(112|[1-9]xx|0,xxxxxxxx|0,00xxxxxx.|0,xxxxxx)"  112 kan ringes uden 0 foran.
  • Use LVS_PROXY: "Yes"
 • [FXS 1]:  Her indtastes oplysninger til de analoge porte til f.eks. fax
  • Line enable: "Yes"
  • Display Name: F.eks. "Fax" (må ikke indeholde tal samt æøå o.l.)
  • User ID: Lokalnummeret du ønsker at benytte, f.eks. 201
  • Dial Plan: "(112|[1-9]xx|xxxxxxxx|00xxxxxx.|xxxxxx)"  Faxen kan ringe til 3 cifrede lokalnr. og "ud af huset" uden 0 foran.
 • [FXS 2]:  Her indtastes oplysninger til de analoge porte til f.eks. en telefon
  • Line enable: Yes
  • Display Name: Navn på medarbejder. eller sted f.eks. "Moedelokale A" (må ikke indeholde tal samt æøå o.l.)
  • User ID: Lokalnummeret du ønsker at benytte, f.eks. 180
  • Dial Plan: "(112|[1-9]xx|0,xxxxxxxx|0,00xxxxxx.|0,xxxxxx)"  112 kan ringes uden 0 foran.
 • [Line x]: hvor x kan være 1-4. Abonnerer du på en nr.serie er det nok at udfylde "Line 1". Alternativt skal du evt. sætter flere linier op.
  • Line enable: Yes
  • Restrict Source IP: Yes
  • Display Name: Dit navn/firmanavn (må ikke indeholde et tlf.nr. samt æøå o.l. Brug "Anonymous" hvis nummeret ikke skal vises hos modparten)
  • User ID: Dit telefon nummer
  • Password: Dit kodeord (fra velkomstmailen)
  • Use Auth ID: "No"
  • Call Capacity: Angiv maks. antal samtidige opkald. Se evt. dine abon.betingelser og vær opmærksom på din båndbredde.
  • Contact List: "1*"  (ringer på alle lokalnr. der starter på 1 ved indgående opkald, d.v.s. ikke faxen på lok. 201. Se nedenfor for flere eksempler)
  • Dial Plan: "(xx.)". Alternativt f.eks. inkl. blokkering af udgående opkald til 90 numre: "(xx.|90x.!)"
  • NAT mapping enable: No
  • NAT Keep Alive Enable: No
  • Xfer When Hangup Conf: No 
  • Proxy: voice.redspot.dk
  • Register: Yes
  • Register Expires: Hvis du har en fast IP-adresse så angiv "3600". Hvis ikke eller hvis du er i tvivl så angiv "600"
  • Use DNS SRV: "Yes"
  • DNS SRV Auto Prefix: "Yes" 
  • CFWD Bridge Mode: All
  • XFER Bridge Mode: All

Klik på knappen [Submit All Changes].

Opsætning af direkte indvalg

Hvis du har et abonnement på en nummerserie hos redspot kan du etablere direkte indvalg til dine telefoner eller grupper.

 • [SIP]
  • SIP DIDN Field: "TO UserID"

Angivelse af hvilket nr. der skal ringe på hvilken telefon angives under "Contact List" på [Line x] hvor nummerserien er registreret.

Eksempel

 • Numerserie: 88707100-88707109
 • Hovednr: 88707100
 • Salgsgruppen: Direkte gruppenr.: 88707107, lokalnr. 101 og 102
 • Yderligere lokalnr. 103 og 104
 • Fax: 88707109, lokalnr. 201

Contact list:

"88707100:1*|88707109:201|88707107:101,102|88707101:101|
88707102:102|88707103:103|88707104:104"

 • Opkald til hovednr. 88707100 ringer på alle 3 cifrede lokalnr. der starter på 1. (dvs. ikke faxen på lokal 201)
 • Opkald til faxnr. 88707109 ringer på lokalnr. 201
 • Opkald til 88707107 går til lokalnr. 101 og 102
 • Opkald til 88707101 går til lokalnr. 101, 88707102 til lokalnr. 102 og så fremdeles.

Installation af Linksys telefoner

Linksys telefoner bliver automatisk tildelt et lokalnr. og får indstillet proxy server, "dialplan" m.v. så de er klar til brug med det samme.

Det er bla. yderligere muligt at tilpasse er række værdier herunder:

 • Lokalnummeret under [Ext 1] - UserID. (VIGTIGT: Sørg for ikke at have et lokalnr. 112)
 • Navnet på telefonen, typisk navn på en person eller et lokale angives under [Phone] "Station Name". Der må ikke bruges mellemrum i Stationnavn!
 • Tildeling af flere lokalnumre under [Ext 2] (hvis telefonen understøtter dette)
 • Angivelse af  hvilken "Linieknap" der skal/kan bruges ved ind og udgående opkald på hver "Ext" samt navnet på knappen - under [Phone]. Som standard vil alle knapper kunne bruges ifm "Ext 1"

Klik på "PBX Status" i menuen og klik på den telefon du vil indstille.

Problemer?

Telefonerne henter ikke et lokalnr. m.m. - "Proxy Network Interface" er angivet forkert. Ret det og lav evt. en "FactoryReset" på telefonerne via menuen på disse.

Installation af andre telefoner eller telefonadaptere

Følg vores opsætningsvejledning for den pågældene telefon eller adapter med følgende ændringer:

 • NAT Mapping Enable: No
 • NAT Keep Alive Enable: No
 • Proxy: SPA9000's ip-adresse efterfulgt af ":6060"  (Ved scenarie 1 angives SPA9000's Statiske WAN IP-adresse. Ved scenarie 2 angives SPA9000's LAN IP-adresse der som standard er "192.168.0.1" så der angives:  "192.168.0.1:6060")
 • User ID: Det ønskede lokalnr.
 • Password: Blankt (udfyldes ikke, se dog under sikkerhed nedenfor)

Sikkerhed

Det er vigtigt at du sikrer din SPA9000 med et "User" og "Admin" kodeord under [System]. Endvidere bør du når alt kører sikre dine telefoner og extern telefonadgang ved at angive et kodeord under "Phone Ext Password" på [SIP]. Tilsluttede Linksys telefoner opdateres derefter automatisk.

Tips

Du kan justere volumen i de analoge telefoner ved at ændre "FXS Port Output Gain" og justere hvor højt du lyder hos modparten ved at justere "FXS Port Input Gain" - begge på [Regional] fanebladet. En forøgelse på 3 svarer til en fordobling af volumen. Bemærk dog at for meget "FXS Port Input Gain" medfører ekko og bør undgåes.

Oplever andre at du hakker i lyden har du får lidt upstream båndbredde. Se under "Typiske problemer..." til højre.

For at få danske toner på de analoge linier, ret følgende under [Regional]:

 • Dial Tone: 425@-19;15(*/0/1)
 • Busy Tone: 425@-19;15(.25/.25/1)
 • Off Hook Warning Tone: [email protected];*(.25/.25/1)
 • Ring Back tone: 425@-19;*(1/4/1)
 • SIT1 Tone: 950@-16,1400@-16,1800@-16;20(.33/0/1,.33/0/2,.33/1/3)
 • SIT2 Tone: 425@-16;15(.25/.25/1)
 • SIT3 Tone: 425@-16;15(.125/.125/1)
 • Ring 1 Cadence: 70(1/4)
 • CWT Frequency: 425@-10

Og under [SIP]: Response Status Code Handling:

 • SIT1 RSC: "404, 484, 503"
 • SIT3 RSC: "5??"

Benyt også ovenstående fremgangsmåde for hver telefon for at få danske lyde.

Trafikprioritering/Quality of Service (QoS) ifm. scenarie 2

For at denne service skal fungere er det meget vigtigt at du angiver den reelle upstream hastighed (ved en 4096/512 forbindelse er upstream det andet tal, dvs. 512 Kb/s (Kilo bit pr. sekund)). Du kan dog typisk ikke stole på det din udbyder fortæller dig. Foretag derfor målinger på forskellige tidspunkter af døgnet og vælg den laveste hastighed minus 5-10%. Den laveste hastighed opnår du typisk mellem kl. 18 og 20 på hverdage.

Er denne værdi for høj kan de du ringer til opleve hakken i lyden når du samtidigt overfører data til/fra nettet.

 • [Router]
  • [WAN Setup]

   • QoS QDisc: TBF
   • Maximum Uplink Speed: Din maximale målte upstream hastighed i Kbps (Kilo bit per second) minus 5-10%

Diverse

Nulstilling af anlæg til fabriksindstillingerne

Dette sletter hele opsætningen. Tilslut en alm. analog telefon til "Phone 1". Løft røret på telefonen og indtast ****73738# og bekræft med tryk på 1 og vent 30 sek.

 

 

Kom godt i gang med Redspot IP-telefoni

Bliv godt rustet til at bruge Redspot IP-telefoni. Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Svar på ofte stillede spørgsmål. Læs mere

Ingen klartone? Kan ikke registrere sig?

Løsninger på typiske tekniske problemer. Læs mere

Driftstatus

Oplysninger om drifts­hændelser og planlagt vedligeholdelse. Læs mere