Levering & refundering

Handelsbetingelser version 2.1

Vi ønsker at sikre, at du har en tilfredsstillende oplevelse, når du undersøger, vurderer og køber produkter i Redspots shop.

Redspots online butik på www.redspot.info drives af Redspot Limited, som er et selskab registreret på adressen Suite 1, 1st floor, 5 Secretary’s Lane, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar, med virksomhedsnummeret 113633 hos Registrar of Companies, Gibraltar. For at gøre det nemmere for begge parter omtaler vi nu Redspot Limited som "Redspot", "vi" eller "os". Du kan kontakte Redspot via telefon +45 88707070 på hverdage fra kl. 9-17 dansk tid eller via e-mail på [email protected].

Hvis du køber et produkt via Redspots online butik, gælder disse vilkår for salgskontrakten mellem dig og Redspot. Selvom disse vilkår er på dansk, kan Redspots online butik være på andre sprog. Du skal være mindst 18 år gammel for at afgive ordrer i Redspots online butik.

Tekniske informationer

Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra Redspots hjemmeside er kun vejledende. Du har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelser og for opnåelse af det ønskede resultat med købet.

Levering og leveringstid

Leveringen foretages ab lager fra en af Redspots lokaliteter og forsendelsesomkostningerne beregnes automatisk ved afslutning af bestillingen for forsendelser i Danmark. Ved forsendelse til udlandet vil der blive faktureret et tillæg.

Kan leveringen ikke foretages på den adresse du har oplyste og denne returneres som konsekvens deraf, henstår produktet for din egen regning på Redspots lager.

Ordrer forventes afsendt indenfor 10 arbejdsdage fra betaling. Alle leveringstidspunkter er dog anslået og du kan derfor ikke udøve misligholdelses krav før en tidsgrænse på 20 hverdage fra betaling.

Priser

Alle de viste priser er bruttopriser inkl. evt. moms med mindre andet er opgivet. De indeholder ikke kreditkort og eller andre afgifter og gebyrer. Disse vil dog altid blive oplyst i sit fulde inden afslutningen af købet, når man går til "kassen". Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden.

Den bestillingsbekræftelse der udsendes er således en kopi af indkøbskurven og ikke vores accept på at handlen gennemføres.

Betaling

Der betales forud før levering af produkter, med en af Redspots mulige betalingsløsninger. Hvis du har fået tildelt kredit gøres følgende gældende. Kreditbetalinger skal ske senest den dato som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Redspot er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. 

Du accepterer at kontoudtog er tilgængelige online og at fakturaer og rykkerskrivelser bliver afsendt på E-mail.

Du accepterer, at de modtages på den indtastede og benyttede E-mail konto, som benyttes til handelstransaktionerne og at det er dit ansvar at vore emails ikke frasorteres af dit spamfilter.

Du kan ikke foretage modregning i købesummen for krav vedrørende andre retsforhold. Indbetalinger udligner først gebyrer og renter.

Ejendomsforbehold

Redspot forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Du forpligter dig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er erlagt.

Mangler og reklamation

Hvis du vil påberåbe dig en mangel, skal du give Redspot besked indenfor rimelig tid. Lider salgsgenstanden af en mangel, kan der foretages følgende. Manglen afhjælpes, der kan foretages omlevering, laves et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet hvis manglen er væsentlig. Ved returnering af mangelfulde varer, er det Redspot der betaler for den billigste transport indenfor Danmarks grænser.

Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og Redspot er uden ansvar af nogen art for dine handlinger i strid med disse rettigheder.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Redspot kan ikke overstige faktura beløbet for det solgte produkt, idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. Redspot fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation eller lignende. Det forventes at du har backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter.

Garanti og reklamationsret

Vi videregiver producentens garantiperiode direkte til dig. Garantien/reklamationsretten forlænges ikke ved ombytning eller reparation. Som privatkunde er du endvidere dækket af den danske købelov.

Fejlbehæftede varer

Varer kan kun returneres ved tildeling af RMA nummer og oplysning af returardresse. Varer uden RMA nummer eller varer der sendes til en forkert adrerssse vil blive afvist. Redspots officielle RMA procedure skal benyttes og udfyldes korrekt for at opnå RMA godkendelse.

Har producenten af produktet en RMA procedure skal den benyttes og produktet må ikke sendes til Redspot. 

Varer skal indsendes i forsvarlig emballage. Memory, CPU, Videokort, osv. skal ydermere være emballeret i antistatisk emballage. Redspot forbeholder sig ret til ikke at håndtere RMA, såfremt emballeringen ikke er tilstrækkelig. 

Såfremt den beskrevne defekt ikke konstateres, vil du blive kontaktet af en af Redspots teknikere for yderligere fejlbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres, forbeholder Redspot sig ret til at fakturere Priser er inkl. evt. moms.390,00 kr. inkl. evt. moms pr. vare for håndtering & returforsendelse.

Redspot dækker ikke skader opstået ved misbrug af varen. 

Returret

Som privat internetkunde er du beskyttet af købelovens almindelige regler for postordresalg og har således 14 dages returret. Returretten løber fra modtagelsesdagen. 

For abonnementer gælder dog yderligere at returretten bortfalder så snart du tager abonnementet i brug, dvs. aktiverer det. Endvidere bortfalder returretten på abonnementer når en evt. nummerporteringsprocess er nået til trin 3.

Der er ingen returret på leverede opgraderingslicenser der knyttes til specifik hardware, herunder telefoner og omstillingsanlæg. Hvis købet fortrydes skal du returnere varen i den originale emballage. Du skal være opmærksom på, at den originale emballage typisk repræsenterer en værdi, og varen ikke kan anses for at være returneret i væsentligt samme stand og mængde, hvis den originale emballage mangler eller er beskadiget. I værste fald vil manglende original emballage betyde at du ikke vil kunne fortryde dit køb. 

Ved køb af spil, film, software og forbrugsstoffer må emballagen ikke brydes. Ved køb af printere må farvepatronerne ej heller åbnes, hvis returretten skal opretholdes.  Returretten kan igangsættes ved at afvise pakken ved modtagelsen.  Der må ikke skrives eller påklæbes labels eller andet direkte på den originale emballage.

Endvidere skal varen tilbagesendes fragtfrit og uden omkostninger for Redspot.

Der ydes ikke returret produkter overfor virksomheder og offentlige institutioner.

Yderligere beskyttelse som privatkunde

Som privatkunde har du yderligere en række beskyttelser, herunder i den danske købe- og rentelov. Såfremt disse stiller dig bedre er det naturligvis dem der gælder.