Opsætningsvejledning

Linksys RTP300 router med adapter

Sådan sætter du din router/adapter op til brug med Redspot IP-Telefoni. Værdier i anførselstegn ("værdi") indtastes uden anførselstegn.

Klargøring

Hvis du tidligere har benyttet dit udstyr ifm. en anden leverandør anbefaler vi at du nulstiller det inden du følger vores vejledning for at fjerne "gamle rester". Se nederst på siden hvordan du nulstiller dit udstyr.

Da denne router indeholder trafikprioritering skal den tilsluttes som den første enhed efter din ADSL router eller dit kabelmodem.

 1. Tilslut netværkskabel til [Internet] netværkstikket på routeren og til din internetforbindelse (kabelmodem eller ADSL router). Adapteren skal være placeret som den første enhed.
 2. Tilslut netværkskabel til [Ethernet 1] netværkstikket på routeren og til din computer.
 3. Tilslut strøm.
 4. Kontroller at du har internetforbindelse igennem routeren. Har du ikke, så kontroller dine kabler. Har du internet via kabeltv kan det være nødvendigt at kontakte din udbyder for at få dem til at åbne for adapterens MAC adresse der stå i bunden som "WAN mac address".
 5. Tilslut en telefon til adapteren.
 6. Intast http://192.168.15.1/admin/voice/advanced i din browser.
 7. Hvis den beder om det: Indtast "admin" som Username og Password. Tryk [OK]

Opgradering af firmware

Tidlige udgaver af denne router har alvorlige fejl i firmwaren (det program der kører på routeren) og vi opfordrer derfor kraftigt til at opgradere den via linket på denne side inden du går videre med opsætningen. Dette skal kun gøres en gang og således ikke hvis du senere evt. nulstiller routeren for at sætte den op påny.

Opsætning

Indtast/vælg nedenstående under de nævnte "faneblade".

 • [Regional]:
  • Hook Flash Timer Min: 0.1
  • Callee On Hook Delay: 30
  • FXS Port Impedance: 600
  • CallerID method: DTMF(Denmark) *
 • [SIP]:
  • RTP Packet Size: 0.015
 • [Line1]:
  • Line enable: Yes
  • NAT mapping enable: No
  • NAT Keep Alive Enable: No
  • Restrict Source IP: Yes 
  • Xfer When Hangup Conf: No
  • Proxy: voice.redspot.dk
  • Outbound Proxy: Blank (skal ikke udfyldes)
  • Register: Yes
  • Register Expires: Hvis du har en fast IP-adresse så angiv "3600". Hvis ikke eller hvis du er i tvivl så angiv "600"
  • Use DNS SRV: "Yes"
  • DNS SRV Auto Prefix: "Yes" 
  • Display Name: Dit navn (må ikke indeholde tal samt æøå o.l.)
  • User ID: Dit telefon nummer
  • Password: Dit kodeord (fra velkomstmailen)
  • Dial Plan: (112|xxxxxx|xxxxxxxx|00x.|*xx*x.|*xx|**x.)

Tryk [Save Settings]

Banke på

Som standard er banke på aktiveret. Du vil høre bib hvis du taler og en anden forsøger at ringe til dig. Du kan skifte mellem samtalerne ved at trykke på "R-Tasten". Hvis du ønsker at der skal gives optaget tone til den anden der ringer skal du slå banke på fra ved at rette [User 1] "CW Setting" til "no".

Tips

Du kan justere volumen i din telefon ved at ændre "FXS Port Output Gain" og justere hvor højt du lyder hos modparten ved at justere "FXS Port Input Gain" - begge på [Regional] fanebladet. En forøgelse på 3 svarer til en fordobling af volumen. Bemærk dog at for meget "FXS Port Input Gain" medfører ekko og bør undgåes.

Oplever andre at du hakker i lyden har du får lidt upstream båndbredde. Se under "Typiske problemer..." til højre.

For at få Danske toner m.m. ret følgende under [Regional]:

 • Dial Tone: 425@-19;15(*/0/1)
 • Busy Tone: 425@-19;15(.25/.25/1)
 • Ring Back tone: 425@-19;*(1/4/1)
 • Off Hook Warning Tone: [email protected];*(.25/.25/1)
 • SIT1 Tone: 950@-16,1400@-16,1800@-16;20(.33/0/1,.33/0/2,.33/1/3)
 • SIT2 Tone: 425@-16;15(.25/.25/1)
 • SIT3 Tone: 425@-16;15(.125/.125/1)
 • Ring 1 Cadence: 60(1/4)
 • CWT Frequency: 425@-10

Og under [SIP]: Response Status Code Handling

 • SIT1 RSC: "404, 484, 503"
 • SIT3 RSC: "5??"

Tryk [Save Settings]

Opsætning af trådløst net m.v.

Her henvises til medfølgende vejledning og CD-ROM.

Nulstilling af router til fabriksindstillingerne

Dette sletter hele opsætningen. Hold resetknappen på bagsiden inde i 30 sek. mens der er strøm på routeren.

Du kan også nøjes med at slette enten voice (telefoni) eller routerens indstillinger via [Administration->Factory defaults] menuen.

 

Kom godt i gang med Redspot IP-telefoni

Bliv godt rustet til at bruge Redspot IP-telefoni. Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Svar på ofte stillede spørgsmål. Læs mere

Ingen klartone? Kan ikke registrere sig?

Løsninger på typiske tekniske problemer. Læs mere

Driftstatus

Oplysninger om drifts­hændelser og planlagt vedligeholdelse. Læs mere