Opsætningsvejledning

Ældre Bria apps til Apple iOS og Android

Sådan sætter du din Bria app op til brug med Redspot IP-telefoni. Denne vejledning er kun for ældre versioner der ikke kræver en konto hos Bria (Counterpath). Har du en nyere Bria Solo version der kræver en konto hos Bria (Counterpath), bør du i stedet benytte vejledningen for Bria Solo

Opsætning

Værdier i anførselstegn ("værdi") indtastes uden anførselstegn.

 1. Tryk på "Settings" nederst til højre og derefter på "Accounts" og "+" for at tilføje en ny konto.
 2. Tryk på "SIP - Making Calls"
 3. Indtast/vælg nedenstående under de nævnte punkter.
  • Account Name: "Redspot"
  • Display as: Dit navn (må ikke indeholde tal samt æøå o.l.).
  • Username: Dit telefon nummer
  • Password: Dit kodeord fra velkomstmailen.
  • Domain: "voice.redspot.dk"
  • Enabled: "Off" (sættes først til on når opsætningen er færdig)
 4. For at tillade eller forbyde opkald via mobil data, tryk på "Account Specific Features"
  • Disable Mobile Data: "On" = forbyd, "Off" = tillad (set på iPhone men ikke på iPad).
  • Disable VoIP Calls: "On" = forbyd, "Off" = tillad.
 5. Tryk på "Account Advanced"
 6. Indtast/vælg nedenstående under de nævnte punkter.
  • Global IP WiFi: "Off"
  • Global IP Mobile: "Off"
  • SIP Transport: "TCP"
  • Incomming Calls "On" hvis du vil modtage opkald. Bemærk at modtagelse af opkald ikke altid virker på smartphones og medfører større strømforbrug.
 7. Tryk på knappen med pilen til venstre øverst til venstre for at gå tilbage.
 8. Nu sættes Enabled til "On" og "Account Status" øverst på siden skal skifte til "Registered".
 9. Tryk på "Arkiver" øverst til højre.
 10. Tryk på "Settings" nederst til højre og derefter på "Advanced Settings".
 11. Tryk på "Current Strategy", vælg "Application Managed" og tryk på knappen med pilen øverst til venstre for at komme tilbage.
 12. Sæt "Voice Activity Detection" til "Off".
 13. Tryk på knappen med pilen øverst til venstre for at komme tilbage.

Hvis du bruger Bria via dårligere internetforbindelser anbefaler vi at du køber "G729 Audio Codec" under "Settings" - "Premium Features" idet denne codec kræver væsentligt mindre båndbredde og er mere tolerant overfor pakketab hvilket giver en bedre samtalekvalitet.

Vær opmærsom på at Bria, hvis telefonen ikke er forbundet via WiFi, vil benytte datanetværket (hvis det er slået til under punkt 4) hvilket generer en hel del trafik, der specielt i udlandet kan blive meget dyrt. Ring derfor via WiFi hvis muligt.

Kom godt i gang med Redspot IP-telefoni

Bliv godt rustet til at bruge Redspot IP-telefoni. Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Svar på ofte stillede spørgsmål. Læs mere

Ingen klartone? Kan ikke registrere sig?

Løsninger på typiske tekniske problemer. Læs mere

Driftstatus

Oplysninger om drifts­hændelser og planlagt vedligeholdelse. Læs mere