Abonnementer

Hvis din faktura indeholder opkald vil der i bunden af den være et link til "opkaldspecifikationerne" hvor du kan se dine opkald samt hvordan de er takseret.

Du kan gratis skifte abonnementstype. 

Ønsker du at skifte til et dyrere abonnement kan du skifte fra dag til dag.

Ønsker du at skifte til et billigere abonnement kan du skifte

  • til udgangen af din aktuelle abon. periode uden at miste evt. opnåede rabatter.
  • med 30 dages varsel, men du vil miste evt. opnåede rabatter.

Kontakt os via email for at skifte abonnementstype. Husk at angive telefon- og kundenr. Det nemmeste er at besvare den sidste fakturaemail du har modtaget fra os.

Du skal lave en overdragelse der skal indeholde følgende tekst. Hvis du angiver en virksomhed, skal virksomheds-/CVR-nr. også includeres. 

Hermed overdrager jeg

[dit navn og adresse]

alle rettigheder og forpligtelser vedr. mit telefonnr. [dit telefonnr.] til [navn og adresse på den anden person].

Dato: [Dato]


________________________ ________________________
[Dit navn] [Den anden persons navn]

 

I skal begge underskrive, scan eller fotografer derefter overdragelsen og send den til os på [email protected]