Gebyrer og rentesatser

Oversigt over gebyrer, rentesatser og lignende.

Renter

Renter ved forsinket betaling opkræves for privatkunder efter rentelovens regler og med 2% pr. md. for erhvervskunder.

Generelle gebyrer

Elekronisk regningsopkrævning. (Regninger fremsendes ikke via alm. post, heller ikke mod betaling) 0,00
Rykkergebyr, første 30,- derefter 100,00
Rykkerkompensationsgebyr (kun erhverv) 310,00
Inkassogebyr, dertil kommer inkassoomkostninger for ekstern inkasso på min. 350,- 100,00
Manglende oplysning om ny adresse 50,00
Genåbning af abonnement efter opsigelse 150,00
Genåbning af abonnement efter spærring 150,00

 

Diverse

Konsulentbistand pr. påbegyndt time 1.500.00

Beløb er i danske kroner, inklusive evt. moms og kan ændres uden varsel.