Abonnementer

Hvis din faktura indeholder opkald vil der i bunden af den være et link til "opkaldspecifikationerne" hvor du kan se dine opkald samt hvordan de er takseret.

Du skal lave en overdragelse der skal indeholde følgende tekst:

Hermed overdrager jeg

[dit navn og adresse]

alle rettigheder og forpligtelser vedr. mit telefonnr. [dit telefonnr.] til [navnet og adresse på den anden person].

Dato: [Dato]


________________________ ________________________
[Dit navn] [Den anden persons navn]

 

I skal begge underskrive, scan eller fotografer derefter overdragelsen og send den til os på [email protected]