Abonnementer

Hvis din faktura indeholder opkald vil der i bunden af den være et link til "opkaldspecifikationerne" hvor du kan se dine opkald samt hvordan de er takseret.

Du kan gratis skifte abonnementstype. 

Ønsker du at skifte til et dyrere abonnement kan du skifte fra dag til dag.

Ønsker du at skifte til et billigere abonnement kan du skifte med 30 dages varsel.

Kontakt os via email for at skifte abonnementstype. Husk at angive telefon- og kundenr. Det nemmeste er at besvare den sidste fakturaemail du har modtaget fra os.

Du skal lave en overdragelse der skal indeholde følgende tekst:

Hermed overdrager jeg

[dit navn og adresse]

alle rettigheder og forpligtelser vedr. mit telefonnr. [dit telefonnr.] til [navnet og adresse på den anden person].

Dato: [Dato]


________________________ ________________________
[Dit navn] [Den anden persons navn]

 

I skal begge underskrive, scan eller fotografer derefter overdragelsen og send den til os på [email protected]